SAMTYKKEERKLÆRING – LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER PROFIL KYSTBUSSEN.NO

Jeg samtykker til at kystbussen.no ved Tide Buss AS (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg ved å opprette profil på kystbussen.no. Personopplysningene som behandles omfatter navn og e-postadresse, for å kunne opprette profil på kystbussen.no.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake og slette min profil.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges sin bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring som er tilgjengelig her: Om personvern og cookies på kystbussen.no

Jeg er informert om følgende mottakere av mine personopplysninger:

  • Kystbussen.no ved Tide Buss AS (behandlingsansvarlig)
  • Appex AS (databehandler)

Jeg samtykker til det ovennevnte:

At kystbussen.no lagrer opplysninger om min profil inntil 24 måneder etter at siste bestilling har blitt gjennomført. Inaktive brukere (2 års inaktivitet) vil få advarsel om at brukeren vil bli slettet 4 uker før sletting, 1 uke før sletting, 1 dag før sletting. Deretter anonymiseres dataen fra profilen og den slettes. Anonymisert data om bestillinger gjort av profilen vil bli lagret for statistiske formål.

For at billetter skal kunne sendes ut, må det samles inn et minimum av personopplysninger, slik som e-post.

En kan til enhver tid be om å få slettet sine personopplysninger og endre sine samtykker.