VI ER HER FOR Å HJELPE DEG!

Under finner du svar på noen spørsmål vi får relativt ofte .
Finner du ikke det du leter etter? Send gjerne en e-post til: post@kystbussen.no
 1. Er jeg garantert å komme med bussen?
 2. Kan jeg kjøpe billett på nett eller mobil?
 3. Kan jeg kjøpe billett på forhånd til alle avganger? Hvorfor er noen avganger dyrere enn andre?
 4. Kan jeg betale med kort på bussen?
 5. Hvordan registrerer jeg en profil på Kystbussen.no?
 6. Hvorfor får jeg ikke fullført kjøp med mobilapplikasjonen?
 7. Kan jeg forskyve reisen til en annen avgang samme dag?
 8. Hvor starter og stopper Kystbussen?
 9. Hva gjør jeg som har behov for spesiell assistanse?
 10. Hvem har rett på barnebillett?
 11. Hvem har rett på studentmoderasjon?
 12. Hvem har rett på honnørmoderasjon?
 13. Hvem har rett på militærmoderasjon?
 14. Kan jeg bruke Ungdomsbillett og Ungdomspass på Kystbussen?
 15. Kan jeg kjøpe periodekort og bruke det på Kystbussen?
 16. Jeg har glemt igjen noe på bussen, hva gjør jeg?
 17. Kan jeg ta med sykkel?
 18. Kan jeg ta med dyr på Kystbussen?
 19. Hvor gamle må barn være for å kunne reise alene?
 20. Hvor mye bagasje kan jeg ha med meg? Om tap/skade på bagasje
 21. Har Kystbussen barneseter?
 22. Kan jeg sende pakker med Kystbussen?

1. Kommer jeg alltid med bussen?
På Kystbussen kommer alle med, også uten reservasjon. Vi anbefaler likevel alle våre kunder å kjøpe billett på nett eller mobilen på forhånd. Selv om alle som møter på bussen er garantert plass, vet vi da at du kommer og kan ved stor etterspørsel sette inn ekstrabuss. Jo mer vi vet, desto mindre blir forsinkelsene de gangene det er behov for flere busser. Det tilkommer også et ombordtillegg når du kjøper billett hos sjåfør, for tiden er dette på 15 %.

Er dere flere enn 5 personer som reiser sammen ber vi dere forhåndsbestille plass dersom dere ikke velger å kjøpe billettene i nettbutikken vår på forhånd. Dette gjøres til post@kystbussen.no. 

2. Kan jeg kjøpe billett på nett eller mobil?
Ja, du kan kjøpe billett på forhånd enten via våre nettsider (på pc/mac, nettbrett og smarttelefon) eller vår mobilapp til iPhone eller Android.

Du må alltid vise billett ved påstigning. Gyldig billett er billettutskrift, billett på e-post/nettside som vises fra mobil eller nettbrett, SMS eller "Vis billett"-funksjonen på mobil-appen.

3. Kan jeg kjøpe billett på forhånd til alle avganger? Hvorfor er noen avganger dyrere enn andre?
Du kan kjøpe billett på nett helt frem til 1 time før avgang. De rimeligste billettene finner du ved å kjøpe senest dagen før du skal reise. Nettprisene vil kunne variere avhengig av når man reiser, spesielt gjelder dette for studenter og honnørkunder. Bruk reiseplanleggeren for å se hva det koster på de ulike avgangene.

4. Kan jeg betale med kort på bussen?
Vi kan normalt tilby betaling med kredittkort og bankkort, dog ikke på alle assistansebusser ved svært stor etterspørsel. Vi anbefaler at du kjøper billett på nett eller med våre mobil-app før du kommer på bussen.

Vær oppmerksom på at de to ekspressavgangene som kun stopper på Bergen busstasjon, Heiane og Stavanger byterminal fredag og søndag kun selges i nettbutikken, her er ikke anledning til å kjøpe billett på bussen.

5. Hvordan registrerer jeg en profil på Kystbussen.no?
Gå til Opprett profil og fyll ut din personlige informasjon. Husk å ta vare på ditt passord.  For å kunne kjøpe billett i appen eller gjennom din profil på nettsidene må du også registrere et betalingskort.

6. Jeg får ikke fullført kjøpet med mobilapplikasjonen. Hva gjør jeg?
Dette kan skyldes at betalingskortet du har registrert på kystbussen.no er utgått. Hvis du har fått nytt bank- eller kredittkort må du gå inn i profilen din via nettsidene våre, slette det gamle kortet og legge inn nytt. Sjekk samtidig at all nødvendig informasjon er fylt inn i profilen din.

7. Kan jeg forskyve reisen til en annen avgang samme dag?
Dersom du må forskyve reisen til en annen avgang enn den du har bestilt på må du betale kr. 100,- ved påstigning. Dette gjelder kun ved endring til en annen avgang på samme dag som du har billett. Ønsker du andre endringer, så se gjeldende regler under "Vilkår" og "Refusjon av billetter". For ekspressavgangene fredag og søndag gjelder ikke denne ordningen, da det er plassbegrensning på disse avgangene.

8. Hvor starter og stopper Kystbussen?
Kystbussen stopper normalt på alle godkjente holdeplasser. Husk at bussen kun stopper på signal! I Bergen starter Kystbussen fra perrong N på Bergen busstasjon, i Leirvik sentrum på ekspressbussterminalen nær kaiområdet, i Haugesund på bussterminalen på Flotmyr, og i Stavanger på bussterminalen vis a vis jernbanestasjonen. Møt opp i god tid slik at vi kan ekspedere alle før avgangstiden.

På Nesttun stopper vi ikke på terminalen, men like ovenfor ved Orion frisør. Se kartskisse over Nesttun her.

Kystbussen kjører fra og til Haugesund langs to ulike traséer: Flotmyr - Skåredalen- Aksdal osv. og Flotmyr - Karmsundsgata - Haugesund sjukehus - Norheim v/ E134 (ikke terminalen) - Håvik terminal osv. Kun avgangene via Norheim stopper ved sykehuset.

Ekspressavgangene fredag og søndag betjener kun tre holdeplasser; Bergen busstasjon, Heiane på Stord og Stavanger byterminal. Dette for å kunne tilby raskest mulig reisetid.

9. Hva gjør jeg som har behov for spesiell assistanse?
Majoriteten av bussene våre har nå rullestolheis. Personer med behov for spesiell assistanse (f.eks. rullestolbrukere) må likevel forhåndsbestille senest kl. 15:00 siste virkedag før reisen. Send en e-post til: post@kystbussen.no eller ring 52703521.

10. Hvem har rett til barnebillett?
Barnebilletten gjelder for barn fra og med 4 år og til og med 15 år (frem til dagen du fyller 16 år). For tiden er prisen for barn 60 % av ordinær voksentakst (rundet opp til nærmeste 10-krone) når billetten kjøpes på bussen, og 50 % av ordinær voksentakst når billetten kjøpes på nett minst dagen før avgang. Det tilkommer et ombordtillegg på 15 % av billettpris når du kjøper billett hos sjåfør. Er du stor for alderen ber vi deg vise legitimasjon uoppfordret. Barn under 4 år reiser gratis i følge med voksen og trenger ikke bestille billett på forhånd.

11. Hvem har rett på studentmoderasjon?
Studentmoderasjon (for tiden 25 % ved kjøp på bussen og større rabatt ved kjøp på nett minst dagen før avgang) gis elever i videregående skole, studenter ved universitet, høgskoler, akademier m.m. som har lenger varighet enn 3 måneder. Moderasjon gis norske og utenlandske studenter som studerer i Norge eller utlandet. Husk å vise gyldig studentbevis uoppfordret - også når billetten er kjøpt på nett. Det tilkommer et ombordtillegg på 15 % av billettpris når du kjøper billett hos sjåfør.

Studie- eller skolebevis med foto og/eller kvittering for betalt semesteravgift kreves. For utenlands-/ utenlandske studenter gjelder kun International Student Card (ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis.

Rabatt innrømmes ikke for korrespondanse-/etatskoler, kortvarige kveldskurs, språkkurs, hospitanter, lærlinger og voksne i full ervervsmessig stilling.

12. Hvem har rett på honnørmoderasjon?
Honnørmoderasjon (for tiden 25 % rabatt ved kjøp på bussen og større rabatt på nett når billetten kjøpes minst dagen før avgang) gis til personer som har fylt 67 år, mottar uførepensjon fra NAV, er blinde eller er ektefelle/samboer med og reiser sammen med person som har rett til honnørbillett. Ledsagerbevis gjelder kun reisende som ledsager en døvblind, og ledsager reiser da gratis. Gyldig legitimasjon må forevises uoppfordret, også når billetten er kjøpt på nett.

Det tilkommer et ombordtillegg på 15 % av billettpris når du kjøper billett hos sjåfør.

13. Vernepliktig

Gjelder vernepliktig soldat som avtjener førstegangstjeneste og kan fremvise forsvarets ID-kort for vernepliktige eller brev med innkalling til førstegangstjeneste. Rabatt til vernepliktige er for tiden 90 %, og innrømmes ved kjøp av billett fra sjåfør.


14. Kan jeg bruke 30 dagers Ungdomsbillett (Hordaland) og Ungdomspass (Rogaland) på Kystbussen?
Ja, men du må vise gyldig kvittering (aktiveringskvitteringen MED gyldig til-dato) da Kystbussen har et annet billettsystem og ikke kan lese kortene slik som på lokalbussene. Kvittering fra app kan også vises dersom billetten er kjøpt på app, så fremt gyldighetsdato fremkommer. 30 dagers ungdomsbillett og Ungdomspass er et upersonlig reisebevis. Du må likevel alltid ha med tilleggslegitimasjon som viser at du har rett alder for å være bruker av kortet.

Med gyldig ungdomsbillett for Hordaland kan du reise fritt på strekningen Bergen-Haugesund eller motsatt. På strekningen Bergen–Halhjem eller motsatt henvises til lokalbuss. Unntatt er reisende som skal fra Bergen til Halhjem og videre med ferje til Tysnes.

Med gyldig  Ungdomspass (Rogaland) kan du reise strekningen Haugesund–Stavanger eller motsatt. For reisende med Ungdomspass for Rogaland som reiser lengre enn en av strekningene som anses som lokalreise (beskrevet under), skal det betales en egenandel som for tiden er 60 kroner. 

Kortet er gyldig for lokalreise på strekningen Haugesund–Tysvær/Bokn (Knarholmen) og lokalt på strekningen Aksdal–Bokn eller omvendt, uten pristillegg. Ungdomspass for Rogaland er ikke gyldig for lokalreise på strekningen Haugesund–Aksdal eller motsatt. Her henvises til lokalbuss. Kortet er og gyldig for lokalreise mellom Stavanger og Sørbø på Rennesøy.

Dersom fergestrekning inngår i reisen skal gyldig kvittering for ungdomsbilletten/Ungdomspass forevises fergebillettør.

Har du begge reiseproduktene for ungdom i både Rogaland og Hordaland kan du reise hele strekningen mot egenandel på 60 kroner (gjelder reise iRogaland). På direktebussene gjelder Ungdomspass for Rogaland mellom Stavanger og Aksdal. Tilsvarende gjelder ungdomsbilletten for Hordaland mellom Bergen og Haukås. Eventuell delbetaling for viderereise beregnes fra Aksdal (mot Bergen) henholdsvis Haukås (mot Stavanger) for de som ikke har begge reiseproduktene. Billett for videre reise kan kjøpes i vår nettbutikk eller hos sjåfør. De rimeligste billettene får du da på nettet ved kjøp minst dagen før avgang.

30 dagers ungdomsbillett for Hordaland og Ungdomspass Rogaland kan ikke kjøpes eller fornyes på Kystbussen. Det må skje på de lokale eller regionale bussrutene eller andre steder fylkeskommunene har bestemt.

30 dagers ungdomsbillett kan ikke brukes på ekspressavgangene, her må det kjøpes billett i forkant på kystbussen.no.

15. Kan jeg kjøpe periodekort og bruke det på Kystbussen?
Du kan få kjøpt periodekort for 30 dager på bussene. Prisen er ca. 14 x enkeltbillett. Her er det penger å spare for deg som reiser ofte. Velger du periodekort får du en kvittering som du må ta godt vare på og vise til sjåføren ved påstigning.

16. Jeg har glemt igjen noe på bussen, hva gjør jeg?
Kystbussen har ikke noe eget hittegodskontor. Har du lagt igjen noe på bussen er det enkleste å sende en e-post til post@kystbussen.no eller ringe 52 70 35 26 / 52 70 35 21. Da skal vi undersøke saken og kontakte deg.

17. Kan jeg ta med sykkel?
Ja, så lenge det er plass i bussen må du gjerne ta med sykkel, men vi kan dessverre ikke garantere plass. Hvis det er ledig plass betaler du barnetakst for sykkelen, altså ca. 60 % av ordinær voksentakst.

18. Kan jeg ta med dyr på Kystbussen?
Nei, dyr er ikke tillatt ombord i bussen. Dette av hensyn til passasjerer med astma og allergi. Førerhund for blinde, polititjenestehund med politi i uniform og redningshund i tjeneste/opplæring med tjenestesele aksepteres og befordres fritt. Du kan lese mer om dette her.

19. Hvor gamle må barn være for å kunne reise alene?
Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. På grunn av at Kystbussen passerer to fergestrekninger, der ingen får oppholde seg i bussen, anbefaler vi at barn som reiser alene er minimum 10 år.

Voksen må følge sitt barn til avreise og ved påstigning kunne fremvise hvor barnet skal og telefonnummer til foresatte. Foresatte har ansvar når barn sendes alene med bussen.

Her kan du hente skjema og fylle ut hvor barnet skal og telefonnummeret til foresatte. Dette skjemaet må barnet ha med seg under hele reisen.

20. Hvor mye bagasje kan jeg ha med meg? Om tap/skade på bagasje
Du kan ha med deg 2 kolli (maks 30 kg) vederlagsfritt som plasseres i bagasjerommet under bussen. I tillegg kan du ha håndbagasje som må plasseres om bord uten å være til fare eller sjenanse for andre. Kystbussen er ikke ansvarlig for tap eller skade på bagasje, med mindre det skyldes uaktsomhet fra selskapets side. Vi anbefaler derfor at den reisende tegner reiseforsikring. Se forøvrig gjeldende befordringsvedtekter pr. 27.02 2004 godkjent av Samferdselsdepartementet.

21. Har Kystbussen barneseter?
Ja, på alle avganger kan vi tilby barneseter. På de nyeste bussene tilbyr vi integrerte barneseter som står mot kjøreretningen. Disse passer best for barn med vekt mellom 8-20 kg. Reiser du med barn under 8 kg. anbefaler vi deg å ha med eget sete eller bag, men gjør oppmerksom på at denne ikke kan plasseres mot kjøreretningen. Sammenleggbare barnevogner tas med så lenge plassen tillater det, og plasseres i bagasjerommet.

22. Kan jeg sende pakker med Kystbussen?
Ja, men spesielle regler gjelder. Du kan lese mer om disse på nor-way.no.