Åpner gradvis opp for økt passasjerkapasitet

Kystbussen åpner nå opp for noe større passasjerkapasitet på flere ruter og vil fra og med fredag 17. juli gradvis tilpasse nye smitteverntiltak om bord, i tråd med bransjens vurdering av revidert veileder fra helsemyndighetene.

Det er nå innført et trafikklys som grupperer de til enhver tid gjeldene smittevernstiltak innen bransjen. Det er nå åpnet opp for at en kan gå fra rødt til gul lys. Dette betyr en oppmykning av tiltakene og at flere reisende kan sitte på bussen samtidig.

Vi opprettholder fremdeles inntil 50% kapasitet på de lange rutene, men åpner opp for noe større kapasitet på de korte strekningene på inntil ca. 1 time.

Vi opprettholder 27 passasjerer (inntil 50% kapasitet) på alle oppsatte rutetider, med unntak av de korte rutene. Vi tillater opp til 40 passasjerer (inntil 70% kapasitet) på følgende korte ruter:

  • Fra Leirvik til Bergen
  • Fra Bergen til siste stopp Leirvik
  • Fra Haugesund til Stavanger
  • Fra Stavanger til siste stopp Haugesund

Vi tillater opp til 40 passasjerer (inntil 70% kapasitet) på alle suppleringsbusser mellom:

  • Stavanger – Haugesund – Stavanger
  • Bergen – Stord – Bergen
  • Haugesund – Stord – Haugesund

Fremdeles ingen normal situasjon

Det er fortsatt ingen normal situasjon i kollektivtrafikken selv om det nå legges til rette for en forsiktig tilnærming til at passasjerer kan ta i bruk flere seter og spre seg mer på bussene. De strenge smittevernrådene som helsemyndighetene har utarbeidet skal videreføres og føler du deg ikke frisk skal du IKKE reise!

Håndvask og håndsprit

Vi oppfordrer fortsatt alle våre reisende til å vaske hendene nøye når de har mulighet, og ofte ta i bruk håndsprit. Flatene i bussen blir vasket flere ganger daglig, men vær gjerne ekstra forsiktig og bruk den håndspriten vi har gjort tilgjengelig.

I kø og billettkjøp

I noen situasjoner kan det oppstå kø rundt og inn på bussen. Vi ber om alle passer på å holde god avstand til de andre i køen og unngå trengsel.

For å skape en sikker arbeidsplass for sjåførene våre så ber vi alle om å kjøpe billett på nett FØR avreisen, eller eventuelt betale kontaktløst ombord. Vi tar fortsatt ikke mot kontanter. Siden vi fremdeles kjører med redusert kapasitet så blir bussene fortere fulle. Skal du være sikret plass er det derfor viktig å kjøpe billett på forhånd, helst senest 2 timer før avgang.