Fra 1. juli øker Kystbussen sitt rutetilbud med over 70%

De siste månedene har Kystbussen i takt med den gradvise åpningen av samfunnet, stadig utvidet sitt rutetilbud. Fra 1. juli økes tilbudet med følgende:

  • Flere avganger gjennom dagen
  • Flere daglige direkteruter, 'Strake veien', mellom Bergen og Stavanger (gjelder ikke lørdager)
  • Direkteruter med stopp på Nesttun, Leirvik og Aksdal
  • Ekspressruter mellom Haugesund og Bergen, torsdag og fredag

De kundene som blir berørt av ruteendringene, vil bli kontaktet av vårt kundesenter per e-post.

Som et direkte resultat av økt etterspørsel, økes Kystbussens ruter med mer enn 70% fra 1.juli. Dette vil gi passasjerer et bedre tilbud og flere valgmuligheter i forhold til reisetidspunkt.

Fra 1. juli vil Kystbussen kjøre 197 avganger i uken, tilsvarende en økning på 83 avganger og det vil være et stort steg i retning full produksjon. Det økte tilbudet vil medføre at det vil bli noen justeringer i rutetidene og passasjerer bes derfor om å sjekke kystbussen.no for oppdatert ruteinformasjon. De kundene som blir berørte av ruteendringene, vil bli kontaktet av vårt kundesenter per e-post.

 

Det økte rutetilbudet vil gi flere avganger gjennom døgnet, med flere daglige «Strake veien» avganger mellom Stavanger og Bergen (gjelder ikke lørdager). Dette er de raskeste avgangene mellom de to byene, med en reisetid på ca 4:30 timer. Kystbussen vil også legge til stoppene Nesttun, Leirvik og Aksdal på disse avgangene, slik at flere kan benytte tilbudet. I tillegg vil det også bli satt opp ekspressruter mellom Haugesund og Bergen torsdag og fredag.

For å forsterke rutetilbudet er det også lagt opp til flere avganger fra Karmøy, noe som vil være en gledelig nyhet for reisende i de befolkningstette områdene rundt Haugesund. Kystbussen fortsetter å følge utviklingen og etterspørselsmønsteret nøye fremover, slik at vi kan tilpasse tilbudet fortløpende i takt med utviklingen. Samtidig er det fortsatt et stykke igjen til en helt normal reisesituasjon og vi fortsetter å følge de anbefalinger og retningslinjer som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

Kystbussen har som en følge av korona innført strenge begrensninger på antall passasjerer tillatt om bord og har intensivert renholdet for å sikre både de reisende og sjåfører mot smitte. I tillegg har man tatt bort muligheten for å betale med kontanter, de fremste seteradene nærmest sjåføren er sperret av, og det er kun den bakre inngangen på bussen som skal benyttes. Reisende oppfordres til å kjøpe billett i forkant for å få prioritet og være sikret plass. Det er også mulig å betale med Vipps ved ombordstigning, men da vil man ha prioritet bak de som har kjøpt billett i forkant dersom det er ikke er ledige seter om bord.