Kystbussen utvider rutetilbudet fra 18.mai

I tråd med gjenåpningen av Norge og økt etterspørsel, setter Kystbussen inn ytterligere flere daglige avganger fra 18. mai. Dette vil gi et styrket tilbud til pendlere og reisende, spesielt på strekningene Haugesund-Stavanger og Haugesund-Bergen.

De siste ukene har Kystbussen i takt med den gradvise åpningen av samfunnet, stadig utvidet sitt rutetilbud. Fra 18.mai vil det settes inn ytterligere flere daglige avganger. Dette gjøres spesielt for å imøtekomme den økte etterspørselen blant pendlere og reisende på strekningene Haugesund-Stavanger og Haugesund-Bergen.  

Kystbussen observerer en økende etterspørsel, og derfor forbereder vi oss på at flere og flere har behov for å forflytte seg mellom byer langs kysten. Det gjør at vi nok en gang øker tilbudet ved å sette opp ekstra avganger. Kystbussen skal i fortsettelsen også følge utviklingen og etterspørselsmønsteret nøye og vil tilpasse oss fortløpende i takt med utviklingen for å sikre en best mulig overgang fra koronakrisen til et mer normalisert samfunn.  

For å sikre god avstand om bord, er det fortsatt kun mulig å kjøre med halvfulle busser. Billetter må bestilles i forkant av reisen på kystbussen.no, og der vil man også kunne finne oppdatert informasjon om de avganger som er tilgjengelige. 

Rutesøket vårt er oppdatert med de avganger som er tilgjengelig til enhver tid.  

Kystbussen vil tilpasse tilbudet til den gradvise gjenåpningen av samfunnet  

Kystbussen har i koronapandemien innført strenge begrensninger på antall passasjerer om bord og har intensivert renholdet for å sikre både de reisende og sjåfører mot smitte. I tillegg har man tatt bort muligheten for å betale med kontanter, de fremste seteradene nærmest sjåføren er sperret av og det er kun den bakre inngangen på bussen som skal benyttes.  


Passasjerene må også sitte i god avstand fra hverandre, så fremt de ikke er fra samme husstand. Seter som ikke skal brukes er merket, slik at alle kan sitte i henhold til anbefalinger om smittevern. Alle disse tiltakene opprettholdes fremover, og vi følger de retningslinjer og anbefalinger som kommer fra Folkehelseinstituttet.

For å sikre at alle som ønsker å vil reise får plass på kommer med bussen, så er det viktig at våre reisende kjøper billett på forhånd slik at vi kan planlegge med riktig antall busser til hver avgang.  

Vi oppfordrer derfor reisende til å kjøpe billett på forhånd på kystbussen.no, i vår app eller på nettsiden www.nor-way.no. Det er dessverre ikke mulig i disse dager å kjøpe billett om bord i bussen og betale med kort eller kontanter. Det er imidlertid anledning til å mulig å kjøpe og betale via Vipps ved ombordstigning, men da vil man ha prioritet bak de som har kjøpt billett i forkant dersom det er ikke er ledige seter om bord.