Våre reiseråd ifm. koronautbruddet

  • Bruk bakerste inngang på bussene
  • Ha gyldig billett før du går om bord. Billetter kjøpes på forhånd på kystbussen.no, på app eller nor-way.no
  • Det er ikke mulig å kjøpe billetter om bord i buss og betale med kort eller kontanter. Om bord i buss kan man kjøpe billett via Vipps så fremt det er plass om bord.
  • Følg rettledning fra personell i bussen
  • Seter som ikke skal brukes er merket, slik at alle kan sitte iht. anbefalinger om smittevern.
  • Ikke gå om bord uten at du ser at det er plass
  • Ta hensyn til dine medpassasjerer, og følg rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
  • Husk å følge anbefalinger om hånd- og hostehygiene
  • Dersom du er syk eller har mistanke om at du er smittet, må du IKKE reise kollektivt

Kystbussen følger til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, og vi er svært opptatt av at disse følges av våre medarbeidere. Vi vurderer fortløpende situasjonen, og justerer våre tiltak opp mot anbefalinger fra øvrige helsemyndigheter, og offentlige pålegg. 

Som et ledd i tiltakene mot å begrense smitte av korona-viruset har Kystbussen intensivert innvendig vask av busser, sjåførbinger, håndtak og inventar.

Fremtidige endringer i ruteproduksjonen kan skje på kort varsel, og vi ber kunder om å holde seg oppdatert på aktuelle nettsider og sosiale medier. Kundesenteret kan også kontaktes for bistand til ombooking eller andre forhold.

Holdeplassene underveis på strekningen vil betjenes som det står i ruteplanen.

Gå direkte til rutesøk her

Hva skjer med kollektivtilbudet fremover?

Kystbussen opprettholder tilbudet og driften, men vil til enhver tid følge de retningslinjene som blir gitt av helsemyndighetene. Her kan det komme endringer, slik informasjonen vil bli lagt ut løpende.

Vi ber om forståelse for at det vil være noe lenger behandlingstid på eventuelle forespørsler om refusjon, da det kommer svært mange henvendelser til kundesenteret vårt for tiden. Vi viser ellers til gjeldene kjøpsvilkår.

Vi gjør oppmerksom på at kjøp gjort på Vipps ikke garanterer plass ombord på bussen, og oppfordrer alle til å kjøpe billetter på kystbussen.no, vår app eller nor-way.no. Dette for at vi skal kunne sikre plass til alle ombord. Det er en begrensning på 30 passasjerer om bord.

Denne saken oppdateres løpende etterhvert som ting utvikler seg.