Nye ruter og endring på Os fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 blir det flere endringer i Kystbussens ruter. Vi vil fortsatt ha det samme gode rutetilbudet, men på grunn av nye fergeruter vil dere se at avgangstidene er endret fra 2018. Rutetabell finner dere her, og i rutesøket vårt også.

Samtidig vil Kystbussen ikke lenger kjøre innom Os sentrum, men kjøre rett fra Tøsdalsskiftet til Halhjem fergekai. Nærmeste holdeplass er Tøsdalsskiftet eller Mobergslien, hvor det er enkelt å komme til med rutebuss eller å stoppe for å bli satt av og plukket opp. 

Bakgrunnen for endringer er den pågående veiutbyggingen og til tider svært mye kø, som igjen fører til forsinkelser i ruten, på veien inn til Os sentrum. Dette i kombinasjon med at det over tid har vært få passasjerer som skal av og på bussen i Os sentrum, ser vi at denne endringer totalt sett vil gi et bedre tilbud til våre kunder.